Fadervor

Fadervor, 
du, som er i himlene.
Helliget blive dit navn, 
komme dit rige.
Ske din vilje, som i himlen,
således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os al skyld, ligesom du også
forlader vore skyldnere.
Led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget
og magten
og æren
i evighed.
Amen. 

Bottom