Du er lys

Herre Jesus Kristus –
Du er lys, der findes ikke mørke i dig.
Du levede åbent for din Far og i hans lys. 
Forenet med dig kan vi også leve i tryg åbenhed
 - uden at måtte forsvare os,
uden at behøve at forklare alt, uden rædsel.
Herre, lad din Ånd trænge gennem alt, som lukker
for dit lys, din kærlighed og din sandhed.

Så bliver vort liv helt og ægte,
vort fællesskab troværdigt,
og din kirke fremstår som tegnet på at du lever
midt i kaos.

 

Bottom