Discipelbønnen

Gud - du som er JEG ER!
Jeg ser at det er din Ånd som virker
i mennesker som længes
efter dit Riges fred,
efter det sande, det smukke og det gode.

Jeg ser din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje
og i alle som ønsker at gå discipelvejen.

Måtte den Hellige Ånds kraft
strømme gennem os
og lede os til erkendelse af
hele Sandheden og til praktisk tjeneste.

Måtte dit Ord som blev menneske,
Jesus Kristus,
inspirere os til tjenende kærlighed
som medarbejdere i Guds rige

Måtte jeg finde min plads
i det du gør
For at forløse jorden og menneskeheden
- med et ydmygt sind;
i renhed, sandhed og kærlighed!

Bottom