Hvorfor hedder vi Areopagos?

Der er en rigtig god forklaring på, hvorfor vi hedder Areopagos. 

Areopagos er navnet på en høj uden for Athen i Grækenland. På nytestamentlig tid var Athen en multikulturel og multireligiøs handelsby, og Areopagos var stedet, hvor man mødtes og havde religiøs og filosofisk dialog. Det var også på Areopagos, at Paulus præsenterede sin kristne tro. 

Og i dag, 2.000 år senere, ønsker Areopagos at gøre det samme. Vi vil skabe åbne og inkluderende møder på det religiøse "torv", hvor vi lytter, samtaler - og inviterer til et liv med Jesus Kristus. 

På samme måde som Paulus i Athen lever vi i en virkelighed præget af kulturel og religiøs mangfoldighed. I en sådan mangfoldighed er det svært at hævde, at én bestem tradition eller gruppe har monopol på religiøs sandhed. Areopagos' erfaring er, at der findes sandhed i forskellige udtryk for tro - og ikke mindst i selve mødet mellem disse traditioner.

Dette er ikke relativisme. Ligesom Paulus tror vi på, at det i naturen, kulturerne, religionerne og i længslen efter mening og sandhed er muligt at genkende spor af den Gud, som har skabt og fortsætter med at skabe alle ting. Jesus Kristus er det fuldkomne billede af denne Gud. Den åbenhed, kærlighed og sandhed, som evangelierne fortæller om, er grundlaget og modellen for vores arbejde.

Frem til år 2000 hed vores organisation Den Nordiske Kristne Buddhistmission eller "Buddhistmissionen" i folkemunde. Navneskiftet kom som et resultat af, at det gamle navn ikke længere fungerede. En refleksion omkring vores selvforståelse endte ud i, at Areopagos-fortællingen indeholder essensen af det, som organisationen står for.

Du kan læse historien om Areopagos i Athen i Apostlenes Gerninger kapitel 17, vers 16-32. 

Bottom