Gud er her nu - er du?

Areopagos har lanceret web-tv-kanalen trospraksis.tv, hvor man kan finde masser af inspiration til sit trosliv - blandt andet daglige udsendelser og mere end 150 videoer i HD-kvalitet

“Jeg tror, at Gud ændrer vores tanker og adfærd efter sit hjerte, når vi har en regelmæssig trospraksis. Jo flere mennesker på jordkloden, der bliver ændret efter Guds hjerte, jo bedre bliver det for os alle. Det skaber en bedre verden,” fortæller Øyvind Borgsø.
Han er skaber og daglig leder af den nye kristne web-tv-kanal trospraksis.tv, der blev lanceret den 12. juni i samarbejde med Areopagos. 

Tv-kanalen, der ser ud til at være den første af sin slags i verden, skal inspirere mennesker til at påbegynde og fastholde en kristen trospraksis. Trospraksis.tv vil derfor sende videoer med guidede meditationer og bønner på bestemte tidspunkter hver dag, forklarer Øyvind Borgsø.

Kan give nye dybder
“Det at have en fast rytme for sin trospraksis kan give nogle andre dybder i ens kristne spiritualitet,” mener Lars Mollerup-Degn, som er landsleder i Areopagos og sidder med i styregruppen for tv-kanalen, og fortsætter: “Den faste rytme kan være en god ramme om spiritualiteten, når den nogle gange føles lidt tør og trummerumagtig.”

Men selvom tv-kanalen er lavet for at støtte op om menneskers trospraksis, vil der også blive sendt videoer med undervisning. 

“I en kristen åndelig praksis spiller stilhed, langsomhed og ro en stor rolle. Den er modkultur til tiden i dag, og vores sind er ikke trænet til denne ro. Det er derfor vigtigt med god undervisning. For hvordan skal jeg forholde mig til et sind, der modarbejder mine ønsker og længsler? Hvordan kan jeg undgå, at tankerne ødelægger min stille stund?” spørger Øyvind Borgsø.

Inspiration til en god rytme 
Trospraksis.tv har derfor tilknyttet en række undervisere, der med deres undervisning skal give værktøjer, der hjælper brugerne til at forholde sig konstruktivt til de udfordringer, de møder, når de skal fastholde en trospraksis.

“Vi startede med at spørge folk, som vi vidste havde en praksiserfaring at øse af, om de ville være undervisere,” fortæller Lars Mollerup-Degn og forklarer, at det er vigtigt for styregruppen, at tv-kanalen har en vis teologisk bredde, men at underviserne skal befinde sig indenfor den klassiske kristne teologi.

Lars Mollerup-Degn håber, at der bliver mange hundrede mennesker, der får en daglig bønspraksis igennem tv-kanalen, og at den kan blive en hjælp til også at fastholde brugerne i deres praksis.

“Det er vores hensigt, at tv-kanalen skal være en inspiration for folk til at komme ind i en god rytme og arbejde med deres egen kristne spiritualitet. Tv-kanalen er ikke underholdning, men et arbejdsredskab til seerens egen fordybelse og inspiration. Men hensigten er også, at tv-kanalen ikke bare bliver til selvudvikling, men også et sted, hvor der skabes fællesskaber,” forklarer han.

Online-fællesskaber om trospraksisserne bliver fremhævet som vigtige af både Lars Mollerup-Degn og Øyvind Borgsø. Alle seere skal derfor vælge et brugernavn, når de opretter sig som brugere. Brugernavnene vil være synlige for alle, der ser et program på tv-kanalen samtidigt. På den måde får de en fornemmelse af samhørighed med andre brugere, da de efterhånden finder ud af, hvem der plejer at være online. Der er også en chatfunktion, hvor brugerne kan dele erfaringer med hinanden eller bare sige tak for i dag. På længere sigt vil der blive oprettet et område på trospraksis.tv, hvor brugerne bliver opfordret til offline-aktiviteter og henvises til offline-fællesskaber med tv-kanalens trospraksisser.

Stor glæde af videoerne 
Ideen om at skabe en web-tv-kanal med fokus på kristen trospraksis har været undervejs i et stykke tid. Forud for trospraksis.tv har Areopagos haft en lignende kanal for trospraksissen Bøn i Bevægelse, og det er blandt andet de positive og negative erfaringer fra denne, der har skabt grundlaget for trospraksis.tv. Lene Myhre, der til dagligt arbejder som kirketjener, havde stor glæde af at streame videoerne på denne tidlige kanal:

"Det er ligesom at deltage i en meditationsaften, når jeg ser videoerne. Jeg bliver ledt, men jeg er også fri til at kunne gøre det på min egen måde. Jeg kan tage det, som giver genklang og mening hos mig. Dengang var meditation nyt for mig, men jeg oplever det fortsat som en hjælp og inspiration.”

Lene Myhre har også erfaring med fællesskabet i tilknytning til en sådan kanal, da hun efter hver samling skypede sammen med seks andre brugere. Fællesskabet forpligtede hende og hjalp hende til at holde fast i praksissen. Lene Myhre ser også store muligheder i kanalen, fordi den kan blive en værdifuld værktøjskasse med hjælp til kristen trospraksis, men også fordi den kan skabe en fælles rytme og bønsfællesskaber på tværs af geografi.

Kan bygge bro
Dette giver Øyvind Borgsø også udtryk for. Han oplever, at mange fortæller ham, at de hellere vil mødes fysisk med en gruppe, når de skal etablere eller vedligeholde en trospraksis.

“Men er der ikke en gruppe, der hvor du bor, får du nok aldrig mediteret, så her er trospraksis.tv en alternativ mulighed. Den kan være en bro mellem eksempelvis offline månedlige samlinger og en ugentlig praksis hjemme,” forklarer han.

At lave web-tv er ikke nogen helt gratis affære, og derfor kræver det et abonnement at se programmerne. Trospraksis.tv. udbyder tre forskellige typer abonnementer, og i øjeblikket rummer trospraksis.tv en skandinavisk kanal med videoer på dansk og norsk. Det er planen, at en engelsk kanal skal lanceres i 2018.

Her kan du opleve trospraksis.tv! 

Bottom