Kristus, hvor blæser din vind os hen nu?

Der er forandringer i luften på dialog- og retrætecentret Tao Fong Shan, men der er også tillid til, at Gud har gode planer for stedet, skriver volontør Lise-Lotte Møller

Vi møder indimellem gæster, gamle volontører eller besøgende, der har boet her i Ascension House engang for 25 år siden, eller som endda er kommet her med små mellemrum siden da og har fulgt med i årenes udvikling. De kan fortælle mange historier om de gode gamle dage, og vi kan nemt drømme os med tilbage til dengang, bjerget emmede af liv, og historien var lige til at gribe ud i og tage fat i.

Det er tydeligt at mærke, at vi er en del af en større historie, en historie, der har haft stor indflydelse på mennesker og har beriget mange liv. Vi kan nemt se det for os; munkene, visionen, missionen, væksten, backpackerne, Reichelt. Men det er også i dette møde med historien, at det går op for os, at både Ascension House og bjerget ikke længere er, hvad det var dengang.

Tao Fong Shan har haft sin storhedstid, tiden er en anden. Vi mærker derfor, hvordan det er blevet tid til at se fremad og tænke på forandring. Vi må spørge Gud; hvad så nu? 

Gud har flere gange i historien ledt sit folk ud i situationer, som har ført til stor fortvivlelse og usikkerhed. Som dengang i ørkenen, da Gud ledte sit folk ud af Egypten. I 40 år vandrede de rundt i ørkenen, før de til sidst kom til det lovede land. Gud havde i al den tid, de gik i ørkenen, en plan. Israelitterne var flere gange ved at miste håbet, men måtte igen og igen sætte deres lid til Gud. Forandring sker over tid, og nogle gange tager det lang tid. Men Gud er i gang. Gud er allerede i gang.

Det er vigtigt, at vi har tillid til, at Gud har gode planer for os, og at han virker, for det har han lovet os. Hans arbejde er allerede i gang, også selvom vi ikke altid kan se det. Gud ønsker at vi skal have tillid til ham, og til at Han leder os den rette vej. Vi kan stole på, at Gud vil skabe lys i mørket, for det gjorde han, da han skabte verden. Vi kan stole på, at Gud giver os, hvad vi har brug for, og sørger for os, for det har vi set i historien. Udfrielse af slaveriet, manna fra himlen, regn i tørken, Jesus på korset.  

Tao Fong Shan hviler på en stolt historie, og det er en arv, vi skal bære videre. Der er et spændende arbejde i gang på Tao Fong Shan om at skabe fornyelse og give plads til nogle gode forandringer. Ikke alle er overbeviste om, at det er nødvendigt at lave alt for meget om, men lidt efter lidt får Guds ånd lov til at forme deres hjerte efter Hans vilje. Fornyelse møder for størstedelen heldigvis opbakning. 

Tao Fong Shan; Bjerget hvor Kristusvinden blæser – Kristus, hvor blæser din vind os hen nu?

Bottom