Næstformand i Areopagos Mogens Madsen og formand i Tao Fong Shan Foundation Elder Wong var glade ved underskrivelsen af aftalenotatet, som kan blive en lovende ny start for det mangeårige samarbejde på Tao Fong Shan – Bjerget hvor Kristusvinden Blæser. 

Areopagos indgår historisk aftale med Tao Fong Shan

Areopagos og Tao Fong Shan Foundation i Hong Kong har skrevet under på en ny, vigtig samarbejdsaftale 

I 2010 etablerede Areopagos en selvstændig fond i Hong Kong, der har overtaget ansvar og drift af det kristne studie- og retrætecenter Tao Fong Shan, som tidligere var base for Areopagos’ arbejde der. Tao Fong Shan er stadig en af Areopagos’ vigtigste samarbejdspartnere i Asien.

I forbindelse med fondsetableringen og lokalforankringen i 2010 beholdt Areopagos ejerskab og driftsansvar for stedets kirkegård og påtog sig ansvar for tre større nedstyrtningstruede skrænter på stedet. Areopagos har over de sidste år gennemført betydelige investeringer i udvidelse af kirkegården og har netop indgået kontrakt om reparation af de tre skrænter. De historiske bevaringsværdige bygninger på Tao Fong Shan er dyre at vedligeholde og ikke helt hensigtsmæssigt indrettet til vore dages arbejde og krav om standard.

Det samlede center har således i en årrække været årsag til betydelige økonomiske udgifter og bekymringer for både Areopagos og fonden på Tao Fong Shan. Areopagos’ netop afgåede direktør Raag Rolfsen har derfor igennem de sidste 6-8 år arbejdet på at løse en række af disse udfordringer i en samlet model, som han netop har færdigforhandlet. Aftalen giver mange positive perspektiver til både Areopagos, Tao Fong Shan og samarbejdet imellem dem.

Nye muligheder 
Grave i Hong Kong kan sælges til en af myndighederne godkendt pris, der sikrer fremtidig drift og vedligeholdelse af kirkegården. Igennem samarbejdet med Tao Fong Shan om et LIFE-center med en række tilbud inden for spiritualitet, sjælesorg, åndelig vejledning og eksistentiel refleksion sættes kirkegårdsdriften ind i en større ramme, der kan tilføre merværdi til samarbejdet og også tilføre samarbejdet nye økonomiske ressourcer.

Areopagos og TFS har på den baggrund den 18. november underskrevet et aftalenotat, der beskriver, hvordan disse nye ressourcer skal fordeles. Areopagos vil få dækket sine udgifter til kirkegårdsudvidelsen og sikringen af skrænterne og fremadrettet få dækket udgiften til kirkegårdsdriften. Tao Fong Shan vil få mulighed for at udvikle sine forskellige programaktiviteter og gennemføre en tiltrængt renovering og opgradering af centrets faciliteter til nutidig standard. De 90-årige bevaringsværdige bygninger er ikke enkle eller billige at vedligeholde i Hong Kongs fugtige klima.

Går salget af grave og samarbejdet omkring LIFE-centret som forventet, kan der også potentielt blive økonomisk mulighed for finansiering af andre projekter eller aktiviteter for begge parter. Denne nye aftale får dermed afgørende betydning for konsolidering og udvikling af både Tao Fong Shan’ og Areopagos’ arbejde og samarbejde i Hong Kong og Kina mange år fremover.

Jubilæer og grupperejse
I november 2020 kan Tao Fong Shan fejre 90 års-jubilæum, og vi håber, de første dele af renoveringen vil være gennemført inden da. Ellers er der overvejelser om at arrangere en grupperejse til Tao Fong Shan og andre for Areopagos historisk vigtige steder i Kina i forbindelse med vores 100-års jubilæum i 2022.

Til den tid vil Tao Fong Shan være klar til at tage godt imod en sådan gruppe. Skal du med?

 

Bottom