Reichelt står bak en talerstol og holder en tale.

Fortællingen om Reichelt

Areopagos finder sin identitet og sine værdier i fortællingerne om to kristne missionærer. Fortællingen om Paulus' møde med athenerne på Areopagos har givet os vores navn. Og fortællingen om vores grundlægger Karl Ludvig Reichelt er en levende kilde i vores arbejde.

 

En pietistisk kristendom prægede norske Karl Ludvig Reichelts opvækst. I denne tradition var det vigtigt at erfare Gud som en levende virkelighed. Allerede som ung fik Reichelt stærke erfaringer af Guds nærvær og tilstedeværelse i naturen. Og han antog, at Gud er større, end han indtil da havde fået med sig inden for kirkens og missionshusets vægge.

Reichelt studerede ved Missionsskolen i Stavanger i Norge. Han trak ofte fulde huse, når han forkyndte det kristne budskab. I 1903 blev han sendt til Kina som missionspræst for Det Norske Misjonsselskap, og her mødte han buddhismen. Buddhistmunkenes visdom og åndelige praksis fascinerede Reichelt.

På mange måder var han præget af sin pietistiske opvækst hele livet, men mødet med Asiens kulturer og med naturen udvidede og fordybede hans tro.

Pilgrimsmissionæren

Reichelt var konstant på vandring. Han besøgte kristne og andre hellige steder. Han opholdt sig ofte som gæst i buddhistiske klostre og lærdomscentre, delte fællesskabet og var i dialog omkring åndelige spørgsmål.
Den ydre rejse var samtidig en indre rejse. Reichelt modtog vigtige impulser fra sine kinesiske medvandrere. Blandt andet lærte han meget om meditation.

Samtidig erfarede Reichelt, at de kristne arbejdsmåder, han bragte med sig, virkede fremmedgørende i Asiens religiøse verden. Hans egen oplevelse af åndeligt slægtsskab med buddhisterne forstærkede skuffelsen over ikke at nå frem til dem med sit eget. Reichelt oplevede, at han og hans buddhistiske medvandrere levede i isolerede verdener. Det førte ham ind i en krise.

En skelsættende erfaring

Efter en søvnløs nat i det buddhistiske Weishan-kloster gik han tidligt om morgenen op på en bjergtop for at meditere og bede. Han fik han en dybtgående erfaring. Det var, som om han hørte Guds stemme i form af Paulus' ord på Areopagos: "Gud er jo ikke langt borte fra en eneste af os. For det er i Ham, vi lever, bevæger os og er til."

Reichelt indså, at det ikke var ham, missionæren, som bragte Gud til Kina. Gud var gået foran og havde sat sine spor i mennesker, kulturer og religioner. Det blev klart for ham, at evangeliernes Jesus er Guds evige skaberord (Joh 1,1), der er blevet til menneske. Som den genopstandne gennemstrømmer Kristus nu alt og virker i alle mennesker. Jesus Kristus er ophavet, forsoneren og fuldenderen. Som tilværelsens centrum ønsker han at blive centrum i alle menneskers liv.

Et anderledes arbejde
Gennem denne erfaring blev det klart for Reichelt, at kirkens opgave ikke bare er forkyndelse og oplæring, men også medvandring og fordybelse.

Reichelt ville trænge ind i andres verden gennem studier. Han studerede kinesisk kultur og religion. Samtidig søgte han dybere kilder i den kristne tro. Han var stærkt optaget af ørkenfædrene og Johannesevangeliet.

Men studier var ikke nok. Reichelt ville skabe en form for kristent nærvær præget af venskab og respekt, stilhed og bøn. Lidt efter lidt fik han etableret et kristent center. Her levede han i et tæt fællesskab (kommunitet) med sine medarbejdere. De praktiserede tidebønner og havde daglig meditation og nadverfejring. Her modtog de buddhistiske pilgrimme, talte med dem og inviterede dem ind i sine egne hellige rum.

Tao Fong Shan

I over 80 år har centeret, som Reichelt byggede på Tao Fong Shan, Bjerget, hvor Kristusvinden blæser, givet identitet til Areopagos som bevægelse. Herfra henter vi vigtige værdier, som præger vores arbejde: en dialogisk tilnærmelse til mennesker med en anden tro end den kristne, en liturgisk-kontemplativ trospraksis, religionsstudier og diakonalt arbejde i mødet med mennesker i nød.

Bottom